[REKLAMA] Hlavička

Úvod do projektuProjekt „Jde to i s dětmi“ je určen uchazečům o zaměstnání – osoby pečující o dítě (děti) do 15 let věku, kteří jsou v evidenci úřadu práce v kraji Vysočina.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny, pomoci udržet si stávající pracovní pozici a začlenit se co nejdříve na trh práce a tím předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti cílové skupiny.

 

Projekt je zaměřen především na motivaci cílové skupiny ke změně nebo obnově původní kvalifikace a tím jejímu znovu zařazení na trh práce.

 

Všechny aktivity, které projekt nabízí, budou realizovány na základě zjištěných aktuálních potřeb trhu práce v regionu.

 

Výstupem projektu budou informované osoby, které budou schopné používat moderní nástroje komunikace a které budou mít nově získané nebo zdokonalené znalosti a praktické dovednosti preferované zaměstnavateli.

 

Během realizace projektu se využívají jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tak inovativní doplňkové aktivity. Z těchto aktivit jsou nejdůležitější:

-  zkrácený pracovní úvazek,

-  praxe u zaměstnavatele v rámci rekvalifikace,

-  možnost aktivně se zúčastnit až dvou rekvalifikací „šitých na míru“ jednotlivým účastníkům projektu,

-  zabezpečení hlídání dětí v průběhu realizace aktivity.

 

Hlavními nástroji a aktivitami projektu jsou:

Motivační kurzy (Informační modul, Modul právního minima a finanční gramotnosti, Motivační modul včetně pracovní diagnostiky)

Rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, kurzy ECDL, Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Základy podnikání, Pracovník v sociálních službách, Manikúra a pedikúra včetně nehtové modeláže, Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů studené kuchyně, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky)

Vyhledávání a tvorba nových pracovních míst (včetně dotace na mzdové náklady)

Přímá podpora (příspěvek na dopravu, stravování, hlídání dětí a závislých osob, zdravotní prohlídky)